Foto från en av Videums fastigheter för Linnéuniversitetet.

IDÉER FÖDS DÄR MÄNNISKOR MÖTS

SEDAN 1986

Vi bidrar till ett växande näringsliv genom att utveckla fysiska mötesplatser för kunskapsutbyte och erbjuder dig professionell service kring flexibla kontors- och möteslokaler på Framtidsvägen. På ett hållbart sätt äger och förvaltar vi även fastigheterna för Linnéuniversitetet och Teleborg slott.

NYHETER

Aktuella nyheter och blogg med mötestips och krönikor.

KONTOR

Växla upp eller ner från 10 till 100 kvadratmeter. På samma adress.

MÖTEN

Helhetslösningar för dina lyckade möten. Fysiskt, hybrid eller digitalt.

SCIENCE PARK

All science park-verksamhet har tagits över av vårt systerbolag.