Tillämpa VR/AR-teknik tillsammans med oss

I Videum VR kan du som utvecklare testa dina VR-projekt och visa upp dem i en unik miljö för din beställare. Som företag kan ni presentera projekt för medarbetare och kunder genom en helhetsupplevelse i vår kunskapsmiljö istället för på de egna kontoret.

Har ditt företag en idé kring ett utvecklingsprojekt inom virtual reality (VR) där ni skulle ha nytta av tillgången till vårt VR-rum? Videum samverkar gärna och tillsammans kan vi titta på om det finns pengar att söka för större och innovativa VR/AR-projekt. Gemensamt kan vi då bidra till vidareutveckling av tekniken och/eller dess användningsområden samtidigt som innovationsgraden i regionen ökar.

Kontakta oss för att boka ett möte där ni får beskriva er VR-idé!

Att försöka förstå VR/AR utan att själv uppleva det är som att försöka förstå musik genom att enbart titta på bilder av musiker. Omöjligt alltså. Genom att våga experimentera kan ni vara med och skapa det nya mediet, för det finns ännu inte några givna modeller för hur man ska göra VR. Det är nu möjligheten finns att bli världsledande!

På GitHub hittar ni en API utvecklad för att interagera spelmotorer med Omnideck.