Tillgänglighet för videum.se


Videum AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur videum.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från videum.se som inte är tillgängligt för dig, kan du skicka e-post till info@videum.se eller ringa 0470-72 33 00. Svarstiden på e-post är normalt en arbetsdag.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Kompletta beskrivande alt-texter och bildbeskrivningar saknas på ett par ställen.
  • Länkbeskrivningar kan göras tydligare.
  • Textning och syntolkning på filmer saknas.
  • Översyn av tillgänglighet för alla typer av dokument ej genomförd.
  • Bilder som innehåller text kommer att ersättas med text eller kompletteras med beskrivande text för uppläsning.
  • Vi kan genom kodning tydliggöra vad sidans delar har för roll och märka upp formulärfält.
  • Möjlighet att ändra textstorlek och öka konstrast saknas.
  • Logisk tab-ordning ska ses över.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem i samband med publicering av en helt ny webbplats som tas fram med krav på tillgänglighet tillsammans med webbyrå under hösten 2021.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning. Senaste bedömningen gjordes april 2021.

Webbplatsen publicerades den 9 maj 2016.

Redogörelsen uppdaterades senast den 26 april 2021.