Tillgänglighet för videum.se

Videum AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur Videum uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från videum.se som inte är tillgängligt för dig, kan du skicka e-post till info@videum.se eller ringa 0470-72 33 00. Svarstiden på e-post är normalt två arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Tekniska information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra
- alt-texter och bildbeskrivningar
- tydlighet i länkbeskrivningar
- tillgänglighet för alla typer av dokument

Hur vi testat webbplatsen

Videum gjorde 2020 en självskattning (intern testning) varefter HL Design fick i uppdrag att göra en mer omfattande analys av tillgängligheten och åtgärda det som var aktuellt. Senaste bedömningen gjordes den 14 oktober 2021.

Webbplatsen publicerades den 1 januari 2020.
Redogörelsen uppdaterades senast den 14 oktober 2021.