Ge deltagarna en upplevelse för alla sinnen

Genom att medvetet jobba med flera sinnen kan ert varumärke sticka ut och bli ihågkommet av deltagarna på era möten och event.

  • Synen - Ser alla bra från sin plats? Hur upplevs lokalen? Vilka färger signalerar vad? Avspeglas ditt varumärke i din presentation?
  • Känseln - Hur känns rummet ni håller mötet i? Stolarna ni sitter på - stoppning och struktur? Känns rummet lagom varmt?
  • Hörsel - Kan alla höra bra oavsett var man sitter? Passar det med musik när deltagarna samlas?  Vilken musik passar ert möte? 
  • Smak och doft - Vad ska du bjuda på? Vilken dukning förstärker känslan av vald fika och mat? Traditionellt eller nytänkande?

Foto på en spännande lunchtallrik i sprakande färger.