Helhetstänk kring begreppet miljö

Videum är miljödiplomerade och satsar i stort och smått på miljövänliga lösningar. Allt från ekologisk frukt och källsortering till elbilar, elcyklar, fjärrkyla och energioptimering av byggnaderna. Hela vårt område präglas även av en grön miljö med vacker natur, spännande arkitektur och konst i samspel för kreativa studie-, arbets- och mötesmiljöer. Vi har intresse och ambition att förbättra och utveckla vår verksamhet i avsikt att hushålla med naturresurserna och begränsa negativ miljöpåverkan.

Illustration av en elbil för laddparken i Videum Science Park, Växjö

Modern laddpark i Videum Science Park

Videum har en laddpark i vilken sex bilar kan ladda samtidigt. Satsningen är en del i Videums miljöarbete där vi är med och bidrar till att öka infrastrukturen för miljöfordon i Växjö - Europas grönaste stad. Men det är även en del i Videum Science Park 2.0 där vi expanderar och förbättrar hela kvarteret Uppfinnaren på Framtidsvägen.  För hyresgäster i Videum Science Park finns även fasta parkeringsplatser med laddmöjligheter att hyra. Videum själva har en liten elbil för området och en ladd-hybrid för längre körningar.

Energieffektiva fastigheter

Vårt fastighetsbestånd spänner över 100 år med Teleborgs slott som den äldsta byggnaden. Alla våra nyare fastigheter har byggts både kostnadseffektivt och med miljömässiga lösningar för lång hållbarhet och energieffektivitet. Vi har modern teknik med vilken vi övervakar och optimerar värme, vatten och el. Fastighetsdriften sköts av vår fastighetspersonal med stöd av upphandlade entreprenörer.