Fastigheter med spännande arkitektur

Videums fastighetyta uppgår till 33 hektar på campus i Växjö. Fastighetsbeståndet är 107 000 kvm fördelat på 30 byggnader. 87 000 kvm hyrs av Linnéuniversitetet. Ytan i Videum Science Park uppgår till 15 000 kvm fördelat på fyra byggnader. Övriga kvm består av Teleborgs Slott med Gridstugor och Brygghus och Slottsstallarna. Vi är stolta över att alla byggnader speglar sin tidsanda. Här samsas byggnader från 1800-tal med 60- och 80-talens tegelbyggnader och 2000-talets nybyggnationer av stora hus i trä. Alla våra nyare fastigheter har byggts både kostnadseffektivt och med miljömässiga lösningar för lång hållbarhet och energieffektivitet. Vi har modern teknik med vilken vi övervakar och optimerar värme, vatten och el. Fastighetsdriften sköts av vår fastighetspersonal med stöd av upphandlade entreprenörer.

Ta en flygtur över vår science park >>

Exempel på Videums fastigheter på Campus i Växjö. Fastigheter för Linnéuniversitetet och för Videum Science Park.