VIDEUM VR

- upptäck, lär och tillämpa VR-teknik

Videum Virtual Reality var den första öppna miljön i världen med den senaste tekniken av sitt slag. Det unika är att vi kombinerar HTC-vive (headset och handkontroller) och ett Omnideck (rullande golv) som ger användaren 360 graders fri rörlighet. Och att vi håller öppet för alla som är intresserade av ny teknik.

I Videum VR kan du öka din kunskap kring VR och AR på alla nivåer

- Upptäck – Ett studiebesök där alla får testa och uppleva möjligheterna med VR.
- Lär – Föreläsningar, nätverk och utbildning för dig som vill lära dig mer om VR/AR.
- Tillämpa – Utveckling av ditt företags VR/AR-idé - gärna i samverkan med oss.

En äkta VR-upplevelse

Kanske har du testat 360-filmer på datorn, cardboards tillsammans med din smartphone eller VR-glasögon. Vi tar det ett steg längre. Med ett riktigt headset kombinerat med fri rörlighet och interaktivitet erbjuder vi en äkta VR-upplevelse. Du tar steget från passiv åskådare till att bli en aktiv deltagare.

Därför finns Videum VR

Många spår en explosion inom VR och AR under de närmsta åren. Än finns dock inga färdiga modeller för hur man ska eller kan använda de nya teknikerna. Vi resonerar som så att man måste våga experimentera och satsa för att vinna. Därför startade vi Videum VR under 2016 för att öka kunskapen inom virtual reality i vår region. Under vårt första år hade vi 575 besökare – på demonstration, egen tid att testa eller genom deltagande i någon av våra meet-ups som är en viktigt del av  Videum VRs verksamhet.  Vårt nätverk består av över 100 medlemmar - en blandning av  professionella programmerare, intresserade av ny teknik och de som kan se sig bli beställare av VR-teknik.

Videum VR drevs först som ett ettårigt projekt med medel från Videum, Region Kronoberg och Företagsfabriken. Idag är Videum ensam ägare till projektet. Givetvis är Omnifinity, företaget som har utvecklat golvet och är hyresgäst i Videum Science Park, starkt involverade.


Joel från Videum och Richard från Omnifinity på IEC Digitala veckan i april 2016: