Idéer föds där människor möts

Videum AB bidrar sedan 1986 till ett växande näringsliv genom att utveckla och tillhandahålla fysiska mötesplatser för kunskapsutbyte på campusområdet i Växjö. På ett hållbart sätt äger och förvaltar vi kontors- och mötesmiljön på Framtidsvägen, fastigheterna för kunskapsmiljöer åt Linnéuniversitetet samt Teleborgs slottsområde.

Vår devis är Idéer föds där människor möts.

Videum är en del av Växjö kommun och vi har en vision att göra Växjö till en fantastisk plats att bo, leva och verka för våra invånare, företag och besökare nu och i morgon. Science park-verksamheten som tidigare varit en del av Videums uppdrag tas under 2022 över av det nya kommunala bolaget Växjö Linnæus Science Park.


Bolaget grundat år 1986
Antal anställda 20
Fastighetsbestånd 107 000 kvm
Ägare Växjö kommun


Videums fastighetsbestånd

Videums fastighetsyta uppgår till 33 hektar på stadsdelen Teleborg i Växjö. Fastighetsbeståndet är ca 107 000 kvadratmeter fördelat på 30 byggnader. Ca 85 000 kvm hyrs av Linnéuniversitetet. Ytan för kontors- och mötesmiljön på Framtidsvägen uppgår till 15 000 kvm fördelat på fyra byggnader. Övriga kvm består av Teleborgs Slott med Grindstugor och Brygghus samt Slottsstallarna.

Alla nyare fastigheter har byggts både kostnadseffektivt och med miljömässiga lösningar för lång hållbarhet och energieffektivitet. Vi har modern teknik med vilken vi övervakar och optimerar värme, vatten och el. Fastighetsdriften sköts av vår fastighetspersonal med stöd av upphandlade entreprenörer.

Videum har solcellsanläggningar på 5 olika byggnader. Under 2021 kom produktionen upp i 200 MWhVi är sedan 10 år miljödiplomerade enligt kraven i Svensk Miljöbas.