Ett utvecklingsbolag, en science park och ett fastighetsbolag i teknisk framkant

Videum AB har en aktiv del i utvecklingen av ett unikt campus, där utbildning, forskning och företagsamhet samlats på ett attraktivt område. Vi bidrar till en positiv utveckling av Växjö genom att medverka till att nya företag etablerar sig här och att föra dem samman i olika typer av mötesplatser och aktiviteter.

Vi har till uppgift att förse både små och stora hyresgäster med moderna och flexibla lokaler på campus i Växjö. Linnéuniversitetet är vår största hyresgäst. I Videum Science Park, där vi både äger lokalerna samt driver och utvecklar verksamheten är våra hyresgäster nätverksvilliga företag och organisationer.

Videum AB är en del av Växjö kommun. Vi är miljödiplomerade och mångfaldscertifierade.