16 mar

Forskarlunch

Digital förändring - så kan ditt företag dra nytta av den nya tekniken

John Jeansson arbetar som universitetslektor på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet. Han har under de senaste fyra åren följt och studerat svenska små och medelstora företag i deras digitala transformation. Det övergripande syftet med studien har varit att bättre förstå kopplingen mellan företagets digitala initiativ och ökad konkurrenskraft. Utifrån resultat från den pågående studien delar John lärdomar i konsten att dra nytta av den digitala teknikens möjligheter. Han kommer att belysa vikten av, och utmaningen med, att tänka digitalt, ett digital mindset, för ett lyckat förändringsarbete.


 

MEDVERKANDE John Jeansson, Ekon.dr. Universitetslektor vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet
TID klockan 12.00-12.45
DATUM tisdag 16 mars 
PLATS alla deltar digitalt på distans via egen dator eller mobil
ANMÄLAN senast 14 mars
ARRANGÖR Videum Science Park och Linnéuniversitetet

Inbjudan i pdf >>