Lyckas med datadriven affärsutveckling

Digital seminar in English

Lär dig mer om Self-Service Analytics och vikten av att förstå ditt nuläge för att ha bästa förutsättningar för innovation genom samverkan med forskare.

Den ökande digitaliseringen av icke-digitala varor och tjänster har skapat ett viktigt socialt, organisatoriskt och ekonomiskt fenomen under det senaste decenniet. Informations- och kommunikationsteknik (IKT) har bidragit till ökad produktivitet och effektivitet hos tjänsteföretag som öppnar nya marknader och främjar ny typ av tjänster. En viktig aspekt av IKT som dramatiskt har påverkat verksamheten är Business Analytics och relaterade tillvägagångssätt som Self-Service Analytics (SSA).

Det finns goda exempel på hur SSA har påverkat många aspekter av organisationerna, inklusive användarnas förmåga att svara på sina egna frågor, beslut och insikter bakom data, effektivitet som gör det möjligt för företag att få en konkurrensfördel, IT- och analytikerteam fokuserar på mer hög nivå prioriteringar. Den främsta utmaningen i SSA är om organisationen kan dra nytta av en metod för dataanalys eller om det finns risker som kan förhindra dess framgång.

Här får du också en inblick i möjligheterna med Innovationslänken, ett nytt samverksprojekt för ökad innovation bland små och medelstora företag inom IT/IKT, tillverkning och industri i Kronobergs län.

MEDVERKANDE 
Imad Bani Hani, forskare vid Institutionen för informatik
Arianit Kurti, docent och prefekt vid Institutionen för datavetenskap och medieteknik
Jesper Lindahl, projektledare Innovationslänken för IT och industri i Kronoberg

DATUM onsdag 5 maj
TID klockan 11.30-13.00
PLATS digitalt via Zoom, länk skickas ut till anmälda deltagare
MER INFO och ANMÄLAN genom Linnéuniversitetet

ARRANGÖRER Linnéuniversitetet i samarbete med Digitri och projekt Innovationslänken som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Kronoberg.