19 sep

Nätverkardagen

Nätverkardagen på Facebook >>

Odla nätverk för utveckling av dina affärer och din framtida kompetensförsörjning. Knyt kontakter med företagsgrannarna i Videum Science Park och med drivna studenter från Linnéuniversitetet.

Innehållet har vi delat upp i olika delar för att göra det till en möjligheternas dag, där du deltar i den omfattning du känner att du har tid och nytta av. Men, som vi alltid säger - idéer föds där människor möts.

PROGRAM
09:00 Dörrarna öppnas
10:00 Officiella öppningen - EBD+ presenterar tävlingen "Pop-in"
10:20 Entreprenören Peter Nygren föreläser om sin resa
11:10 Minglet fortsätter och Videum VR öppnar
12:00 Lunch - Grillad korv serveras till alla som är på plats.
13:30 Paneldiskussion med Adela Sejdija, Robin Backström, Gustav Einarsson
14:15 Vinnarna av tävlingen "Idea Pop-in" koras
15:00 Gunnar Wetterbergs föreläsning "Hejom fejom - skogen framtidens nyckel. 
          Anmälan krävs för denna föreläsning

VR, MEET ENTREPRENEURS, OPEN LECTURES, JOB OPPORTUNITIES, MINGLE, TOURS BUT ALSO FREE LUNCH AND COFFEE!

This is a great opportunity to explore the entrepreneurial world of Videum Science Park. This is also an event that is co created by students for students. A day when you can come which time you prefer (between 9 am- 4pm) and take part in different events that you find intresting. Some of the 70 companies located at Videum Science Park will be there and you get the chance to meet the innovation support system in Växjö. Some companies will actually be there because they are looking for people to hire. Sounds pretty good, right?

By the way! Do not miss out to play a VR-game on the special built VR-floor. And lunch is free, so is coffee. You do not need to sign up, just show up!


Nätverkardagen arrangeras av EBD+, Drivhuset, Linnéuniversitetet, Videum Science Park, Företagsfabriken och Region Kronoberg.