28 sep

Digitalt seminarium - Dags att förstärka skyddet mot cyberattacker

Svensk industri står under attack. På daglig basis riktas angrepp mot svenska teknikföretag. Attackerna kommer i ökad utsträckning från främmande makter som vill tillskansa sig teknologi och immateriell egendom. Det finns betydande aktiviteter från kriminella grupper som manipulerar eller förstör information i utpressningssyfte.

För att synliggöra och exemplifiera hotbilden och ge praktiska tips kring skyddsåtgärder bjuder Videum Science Park, Combitech och Teknikföretagen in till ett gemensamt seminarium. Målet är att öka medvetenheten om bland annat cyberattacker – med speciellt fokus på mindre företag. Säkerhetspolisen (SÄPO) kommer att redogöra för hotbilden.

På seminariet kommer bland annat följande aspekter beröras:
1. Hur ser den nya hotbilden ut mot svenska företag?
2. Vilka förövarna är och deras drivkrafter?
3. Hur går attackerna till?
4. Vad blir konsekvenserna av lyckade attacker?
5. Vilka skyddsåtgärder kan vidtas för en grundläggande säkerhetsnivå?
 

DATUM 28 september
TID klockan 10-12
PLATS online, du deltar via din dator eller mobil
KOSTNAD kostnadsfritt, men begränsat antal platser
ANMÄLAN senast 26 september

OBSERVERA att seminariet omvandlats till ett digitalt event efter att först ha annonserats som ett fysiskt event i Videum Science Park.

Inbjudan i pdf >>