15 nov

Styrelsesammanträde

Videum AB är en del av Växjö kommun och ingår i koncernen Växjö Kommunföretag AB (VKAB). Videum har en politiskt tillsatt styrelse med sju ordinarie ledamöter och fyra ersättare. Styrelsen fattar beslut i stort och tar ut riktningen för verksamheten. 

Sammanträden 2017: 5 jan, 15 feb, 14 mar, 12 apr, 24 apr, 9 maj, 12 jun, 22 aug, 13 sep, 18 okt, 15 nov, 13 dec. Vi reserverar oss för ändrade datum från årsplaneringen.