10 maj

Styrelsesammanträde

Videum AB är en del av Växjö kommun och ingår i koncernen Växjö Kommunföretag AB (VKAB). Videum har en politiskt tillsatt styrelse som fattar beslut i stort och tar ut riktningen för verksamheten. 

Planerade sammanträden 2021:
28/1, 11/2, 18/3, 15/4 (prel), 3/5, 10/5, 10/6, 16/9, 21/10 (prel), 11/11, 16/12.
Vi reserverar oss för ändrade datum från årsplaneringen.